Zvýšení odbytu, prodeje, konkurenceschopnosti a zisku - rychlé řešení


Speciální nabídka řešení pro rychlé zvýšení konkurenceschopnosti a zisku:


• inovace / know-how, technická zlepšení, úpravy, skryté možnosti, rezervy, úspory nákladů, zvýšení zisku,

• originální řešení / nápady, vize, projekty, ochrany, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, oponentury,

• dořešení, dotažení a dokončení nápadů do stádia realizace / přímá praktická realizace navrhovaných řešení,

• speciální činnost / vyřazení konkurence z trhu lepším řešením, vymáhání pohledávek, poradenství, konzultace,

• jiné práce zde neuvedené / specifické, související a pro úspěch potřebné činnosti podle situace a dohody.Více na https://www.jaluvka.com/inovace-poradenstvi-konzultace-realizace.htm

 

Kontakt

Autorská a inovátorská činnost specialista na psaní textů, inovace a zvýšení zisků

https://www.jaluvka.com/
+420 608 665 185 otakar@jaluvka.com